Virus- og spamfilter

Alle e-postkontoer inkluderer virus- og spamfilter. Dette er et filter som kjører på e-postserveren, og som sørger for at "snusk" stoppes før det når din e-postkonto.

All e-post som inneholder virus slettes automatisk, noe som sparer deg både tid og penger når du skal laste meldinger ned til din PC.

Dersom systemet oppdager meldinger som ser ut til å inneholde "spam", vil tittel på e-posten endres til å inneholde teksten "*** SPAM ***" .

Meldinger som opplagt er spam/søppelpost vil slettes automatisk.

Vi kjører et system basert på amavisd-new i kombinasjon SpamAssassin og ClamAV.

Viktig! Selv om virusfilteret stopper det aller meste bør du også kjøre et virusfilter lokalt på din PC for å være helt sikker. Mange virus spres ikke via e-post, men via ulike programsnutter på internett.