Oppsett av Django

Django må installeres lokalt på kontoen. For et enkelt oppsett kan du klare deg med pakkene som er preinstallert, men det anbefales et oppsett med bruk av virtualenv.

Se for øvrig dokumentasjonen på djangoproject.com for flere detaljer.

Aktiver SSH for kontoen før du setter i gang. Det er mulig å klare seg uten, men denne veiledningen tar utgangspunkt i at du bruker SSH. Etter innlogging bør du sjekke sti til ditt område på serveren ved hjelp av kommandoen nedenfor. Dette er også synlig oppe til høyre i kontrollpanelet.

pwd

Sti til hjemmeområdet er "/home/BRUKERNAVN". Du finner flere Python-versjoner i katalogen /opt/alt.

1) Opprett et virtualenv-miljø og start et Django-prosjekt

virtualenv -p /opt/alt/python27/bin/python djangoenv
source ~/djangoenv/bin/activate
pip install django==1.8.17 flup6 paste
pip install MySQL-python
django-admin startproject mysite
deactivate

Navnet "mysite" ovenfor er kun et eksempel. Du står selvfølgelig fritt til å velge noe mer fornuftig/beskrivende.

2) Opprett en fcgi-fil i "www"-katalogen

Det er denne filen webserveren (FastCGI) bruker for å hente ut siden din. Du kan selvfølgelig opprette filene i punkt 2) og 3) i andre kataloger også. F.eks. en underkatalog eller i et subdomene.

cd www
vi mysite.fcgi

Kopier inn følgende i filen mysite.fcgi:

#!/home/BRUKERNAVN/djangoenv/bin/python
import os, sys
os.environ.setdefault('PATH', '/bin:/usr/bin')
os.environ['PATH'] = '/home/BRUKERNAVN/djangoenv/bin:' + os.environ['PATH']
os.environ['VIRTUAL_ENV'] = '/home/BRUKERNAVN/djangoenv/bin'
os.environ['PYTHON_EGG_CACHE'] = '/home/BRUKERNAVN/djangoenv/bin'

# Sti til prosjektet
sys.path.insert(0, "/home/BRUKERNAVN/mysite")
sys.path.insert(0, "/home/BRUKERNAVN/")

os.chdir("/home/BRUKERNAVN/mysite")
os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = "mysite.settings"

from django.core.handlers.wsgi import WSGIHandler
from flup.server.fcgi import WSGIServer
from django.core.wsgi import get_wsgi_application

WSGIServer(get_wsgi_application()).run()

Endre rettigheter for mysite.fcgi slik at den blir kjørbar

chmod 755 mysite.fcgi

Husk å erstatte "BRUKERNAVN" i eksemplet ovenfor med ditt brukernavn.

3) Opprett .htaccess-fil i "www"-katalogen

vi .htaccess

Kopier inn følgende innhold

AddHandler fcgid-script .fcgi
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ mysite.fcgi/$1 [QSA,L]

4) Aktiver domenenavnet i settings.py

vi settings.py

Finn frem til linjen ALLOWED_HOSTS og legg inn domenenavnet du skal bruke.

ALLOWED_HOSTS = ['mittdomene.no']

5) Generelle råd

Legg merke til at stier må endres og at "mysite" kun er et eksempel på et mulig navn. Du kan selvfølgelig justere det som du måtte ønske. Du trenger ikke kjøre Django i "www"-katalogen. Det kan like gjerne være på et subdomene eller i en underkatalog.

Sjekk rettihetene på filer og kataloger hvis du har problemer med å starte prosjeket.

Last ned egen versjon av Django

https://www.djangoproject.com/download/

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!