Om flytting av domener

Selve flyttingen er gratis og du betaler kun for tjenestene du bestiller hos oss i forbindelse med flyttingen.


Flytting av no-domener

Flytting blir vanligvis registrert hos Norid samme arbeidsdag som det blir sendt flyttemelding for domenet. Norid oppdaterer domeneinformasjonen ca kl. 17:00 hver ettermiddag og flyttingen vil bli synlig på internett etter det.

Domenet flyttes aldri før eier av domenet har godkjent flyttingen.


Flytting av net-, com-, name-, biz- og org-domener

Viktig! Begge punkter nedenfor må ordnes hos dagens leverandør FØR flytting av domener er mulig.

1. Eventuell lås (domain lock) må oppheves hos dagens leverandør

2. Du må skaffe og sende oss en kopi av auth-code for domenet

Det tar normalt 3-10 dager å flytte denne typen domener.

Viktig! Ved flytting av denne typen domener er det viktig at adminstrativ e-postadresse fungerer.


Hva skjer ved flytting av domener?

1. Det sendes en forespørsel pr e-post angående flytting av domenet

2. Flytting må godkjennes av administrativ kontakt (e-post)

3. Så snart flyttingen er godkjent opprettes et webhotell

4a. For no-domener: flyttingen fullføres så snart du gir klarsignal.

4b. For andre domener: det tar 3-10 dager før Subsys ANS overtar som leverandør

I mange tilfeller er det dagens leverandør av domene/webhotell som er administrativ kontakt. Du må huske å melde fra til dagens leverandør at du ønsker å flytte domenet!


Sier dere opp avtalen med dagens leverandør?

Nei. Du må selv si opp avtalen du har inngått.

Dagens leverandør vil få en melding om at domenet er flyttet, men det blir normalt ikke ansett som en oppsigelse av tjenesten.


Hjelper dere med flytting av innhold?

Nei. Dere må flytte alt innhold selv. Det gjelder innhold i databaser, hjemmeside og e-postkontoer.

Obs! Husk å opprette e-postkontoer i kontrollpanelet hos oss i god tid før flyttingen gjennomføres slik at dere unngår å miste e-post.